Verksamhetsplan 2020

Det här tänkte vi göra under året. Men pandemin har gjort att vi få ställa in många aktiviteter: