Fastighetsgruppen

Anläggningen behöver skötsel och omvårdnad. Föreningen försöker hålla Åboholm i gott skick för allas trevnad och för att kunna bedriva verksamhet samt för att kunna hyra ut.
I gruppen är Rolf Adamsson sammankallande.
Övriga medlemmar är:
Mona Andersson – städar och tar emot hyresförfrågningar.
Tommy Gustavsson
Niklas Rosengren.

Sedan några år tillbaka finns solceller på taket och byggnaden har rödfärgats. Under 2020 så har föreningen fått ekonomiskt stöd, ”ortspeng”. Fotbollsplanen har gjorts i ordning och vildsvinsstängsel har satts upp. Energibesparande åtgärder av olika slag har gjorts.
Standarden på utrustning inomhus har höjts.
Lokalerna står redo för musik, teater, föredrag – det har varit mycket verksamhet Åboholm allt sedan 1930-talet. I början av 1940-talet var det mötesplats för bygdens ungdomar – med riksmarscher och alla möjliga fester!

.