Medlemskap

Föreningen har 2020 x antal medlemmar. Vi vill gärna bli fler.

För att bli medlem betalar man in medlemsavgiften till vårt
BG 5217-2632

I samband med betalningen ange Namn, Adress, tel och e-post

Avgifter för 2020

Vuxen medlem (från det kalenderåret man fyller 16år) 100kr,
Barn/Ungdom (till och med det kalenderår man fyller 15år) 50kr
Årsavgift på 300kr för aktivitetsutövande för 2020. (Totalt 400kr inkl medlemsavg.)