Idrottslokalen

Föreningen gör sitt bästa för att hålla Åboholm i gott skick för allas trevnad och för att kunna bedriva verksamhet samt för att kunna hyra ut.

Under 2022 har detta gjorts.
Verandataket har läckt in. nu är det lagat. Den fuktskadade takfoten är lagad. Hängrännan till höger om entren är sänkt och gamla rännkrokar är ersatta med nya, så nu ska det inte stänka upp på väggen.

Två luftvärmepumpar är installerade längst fram i stora salen och i biljardrummet. Den gamla oljepannan som fortfarande fungerar får stå kvar som reserv tills vidare.

Bastun har renoverats

Dukat för fest i stora lokalen