Bergslagsleden

TIF har hand om slutetappen av Bergslagsleden, Tivedstorp – Stenkällegården.

Det innebär röjning, målning av markeringar. Städa dasset och vindskydd vid Kölnavattnet samt se till att det finns ved där.

Ökat vandringsgtryck på lederna gör att vedförrådet behöver fyllas på oftare.


Susanne Urberg och Harry Lundin har röjt vår etapp av Bergslagsleden. De har även målat på markeringarna samt städat dass och vindskydd vid Kölnavattnet. Den 13 april och den 29 augusti hjälptes flera av våra medlemmar åt att fylla på vedförrådet vid vindskyddet. Det ökande vandringstrycket på våra leder detta pandemiår gjorde att vi fick fylla på vedförrådet två gånger under verksamhetsåret. Janne Andersson stod för vedleveransen vid bägge tillfällena.