Styrelse 2024

Ordförande: Susanne Urberg
Kassör: Rolf Adamsson, 070-444 6359
Sekreterare: Eva Olofsson
Ledamöter:
Tommy Gustavsson
Björn Palmqvist
Ylva Johansson
Helena Karlsson
Suppleanter: Tomas Andersson, Heiko de Cort
Revisorer: N-O Tivemyr, Berit Jakobsson

Övriga
Lotteriansvarig: Peter Karlsson
Motionssektionen: Kerstin Jakobsson, Ulla Carlsson
Festkommitté: Ida Gunnarsson, Louise Didriksson, Helena Särnholm, Peter Karlsson
Bergslagsleden: Susanne Urberg, Harry Lundin

Uthyrningen av lokalen
Ring Mona Andersson 073-830 6292
eller mejla info@tivedsif.se