Sannerudsmarknaden

Marknadsstånd med lottförsäljning och armbrytning. Med bilder visade vi verksamheten i Åboholm