Åboholm

Idrottslokalen byggdes på 1930-talet av folket i trakten med skogvaktare Andersson som främste tillskyndare. Under årens lopp har lokalen genomgått många upprustningar. En av de senaste under 2000-talet är solcellerna.
2020 har Tivedspengen gjort det möjligt att skaffa ny möbler m.m